Status prawny i tryb działania

Status prawny

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało powołane do życia aktem założycielskim z dnia 28 sierpnia 1992 r. Podstawą aktu była Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 9 marca 1992 r. oraz Uchwała Rady Pracowniczej z dnia 19 listopada 1991 r. Na mocy tych aktów prawnych Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej w Bytomiu zostało przekształcone w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 1993 r. Od 1994 r. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne swoim zakresem objęło dystrybucję wody i jej sprzedaż, a także odbiór i oczyszczanie ścieków oraz administrowanie i nadzór nad siecią wodociągowo-kanalizacyjną.

Tryb działania

Prawa i obowiązki Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący Załącznik do Uchwały Nr LI/677/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 listopada 2021 r.

Lista zmian:

2023-09-27 09:43:37 – Emilia Knieja

2023-09-26 15:00:44 – Emilia Knieja

2023-09-26 11:43:40 – Emilia Knieja

2023-09-26 11:43:14 – Emilia Knieja

2023-09-11 09:35:23 – Emilia Knieja

2023-08-01 09:54:08 – Emilia Knieja

2023-07-10 15:07:21 – Administrator