Dane kontaktowe

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom

NIP: 626-000-28-26
REGON: 270150701
KRS: 0000016744

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310

Kapitał zakładowy: 230 405 000 zł

Kontakt:
Tel.: 32 39-67-100; fax: 32 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl
strona www: www.bpk.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
w pierwszy poniedziałek miesiąca Biuro Obsługi Klienta jest czynne w godz. 7.30 – 17.30

BPK Bytom - siedziba

Lista zmian:

2023-09-28 09:13:00 – Emilia Knieja

2023-09-26 11:44:58 – Emilia Knieja

2023-09-26 10:41:04 – Emilia Knieja

2023-09-26 10:39:56 – Emilia Knieja

2023-09-19 13:07:51 – Emilia Knieja

2023-07-12 10:41:26 – Administrator