Majątek Spółki

Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 232 708 500 zł i dzieli się na 465 417 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy.

Lista zmian:

2024-04-19 07:57:08 – Emilia Knieja

2023-09-27 09:46:00 – Emilia Knieja

2023-09-27 09:44:52 – Emilia Knieja

2023-07-10 15:07:13 – Administrator