Praca

Laborant Chemiczny w Dziale Laboratorium


Miejsce pracy: Bytom
Liczba osób do zatrudnienia:
1

ZADANIA:

 • Pobieranie próbek ścieków oraz osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków oraz z innych obiektów eksploatowanych przez BPK Sp. z o.o., za pomocą automatycznych i ręcznych poborców prób.
 • Wykonywanie badań fizykochemicznych wód, ścieków i osadów ściekowych, zgodnie z obowiązującym zakresem metod analitycznych.
 • Obsługa aparatury kontrolno – pomiarowej oraz pomocniczej w zakresie wykonywanych badań oraz  innych przyrządów  niezbędnych w pracy laboratorium.
 • Opracowywanie wyników badań
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji stanowiskowej.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe: chemia, biotechnologia środowiskowa, technologia wody i ścieków, w specjalności laborant chemiczny, próbkobiorca.
 • Doświadczenia zawodowe: min. praktyka zawodowa lub staż  na podobnym stanowisku.
 • Umiejętność pracy indywidualnej jak również zespołowej.
 • Komunikatywność, samodzielność i odpowiedzialność.
 • Umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy.
 • Chęć do nauki i samorozwoju.
 • Obsługa komputera w zakresie programów Word i Excel.
 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC17025:2018-02.
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Dużą samodzielność w działaniu, możliwość realizacji własnych inicjatyw.
 • Prywatną opiekę medyczną, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.
 • Fundusz socjalny.
 • Integracyjne wydarzenia firmowe.
 • Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego.

Dokumenty aplikacyjne proszę składać w kancelarii BPK Sp. z o.o. pl. T. Kościuszki 11 lub wysłać e- mailem na adres: kadry@bpk.pl  

Prosimy dodać w przekazywanych dokumentach następującą klauzulę :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Laborant Chemiczny ogłoszonej dnia 16.10.2023 r. i prowadzonej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że podanie tych danych było dobrowolne.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Kontroler Techniczny w Dziale Sieci Kanalizacyjnej


Miejsce pracy: Bytom
Liczba osób do zatrudnienia: 4

ZADANIA:

 • Prowadzenie kontroli sieci kanalizacyjnej.
 • Uzupełnianie elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej.
 • Wskazywanie sieci kanalizacyjnej nadającej się do naprawy.
 • Kontrola zgłoszeń o niesprawności sieci kanalizacyjnej. 
 • Lokalizacja przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz studni kanalizacyjnych.
 • Udział w pracach eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej i urządzeniach kanalizacyjnych.
 • Udrażnianie i czyszczenie sieci kanalizacyjnej przy użyciu pojazdów specjalistycznych oraz uporządkowanie miejsca wykonywanych prac po ich zakończeniu.
 • Prowadzenie specjalistycznego wozu ciśnieniowego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji.
 • Konserwacja samochodu, bieżąca obsługa techniczna.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie min. Zawodowe.
 • Prawo jazdy kat. B  (dwie osoby)
 • Prawo jazdy kat. C  (dwie osoby)
 • Chęć do pracy na sieci i urządzeniach kanalizacyjnych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Praca zmianowa.

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • Uprawnienia na przewóz rzeczy.
 • Doświadczenie w branży wod-kan.

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Dużą samodzielność w działaniu, możliwość realizacji własnych inicjatyw.
 • Prywatną opiekę medyczną, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.
 • Fundusz socjalny.
 • Integracyjne wydarzenia firmowe.
 • Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego.

Dokumenty aplikacyjne proszę składać w kancelarii BPK Sp. z o.o. pl. T. Kościuszki 11 lub wysłać e-mailem na adres: kadry@bpk.pl  


Prosimy dodać w przekazywanych dokumentach następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko KONTROLER TECHNICZNY W DZIALE SIECI KANALIZACYJNEJ ogłoszonej dnia ……..10.2023 r. i prowadzonej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że podanie tych danych było dobrowolne.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Lista zmian:

2023-11-14 10:43:27 – Emilia Knieja

2023-10-16 13:32:49 – Emilia Knieja

2023-10-06 08:16:46 – Emilia Knieja

2023-10-06 08:16:09 – Emilia Knieja

2023-10-06 08:15:29 – Emilia Knieja

2023-10-06 08:09:38 – Emilia Knieja

2023-10-06 08:07:19 – Emilia Knieja