Oferty pracy

Specjalista w Biurze Obsługi Klienta

Miejsce pracy: Bytom
Liczba osób do zatrudnienia:
2

ZADANIA:

 • Przyjmowanie wniosków.
 • Sprawdzanie kompletności wniosków.
 • Przygotowywanie pism dla klientów.
 • Odpowiadanie na pytania klientów.
 • Zapewnienie doradztwa i wsparcia merytorycznego w procesie załatwiania spraw i pomoc w rozwiązywaniu problemów klienta.
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach.
 • Przyjmowanie reklamacji i przygotowanie odpowiedzi na nie.
 • Aktualizacja bazy klientów.
 • Obsługa eBOK.
 • Zapewnienie efektywnego funkcjonowania Biura Obsługi Klienta.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku Spółki.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie: min. średnie.
 • Cierpliwość i odporność na stres.
 • Wysoka kultura osobista, życzliwość i szacunek do klienta.
 • Jasne, rzeczowe i zrozumiałe przekazywanie komunikatów.
 • Umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientem.
 • Umiejętność dostosowania przekazywanych komunikatów zarówno do sytuacji, jak i do odbiorcy.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Budowanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.
 • Fundusz socjalny.
 • Integracyjne wydarzenia firmowe.
 • Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego.

Dokumenty aplikacyjne (CV+ list motywacyjny) proszę składać w kancelarii BPK Sp. z o.o. pl. T. Kościuszki 11, Bytom (41-902) lub wysłać e-mailem na adres: kadry@bpk.pl  

Prosimy dodać w przekazywanych dokumentach następującą klauzulę :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista w Biurze Obsługi Klienta ogłoszonej dnia 19.03.2024 r. i prowadzonej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że podanie tych danych było dobrowolne.”

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Specjalista w Dziale Zamówień, Zakupów i Zaopatrzenia

Miejsce pracy: Bytom
Liczba osób do zatrudnienia:
1

ZADANIA:

 • Prowadzenie ewidencji wniosków o udzielenie zamówień oraz innych rejestrów.
 • Stała aktualizacja wiedzy merytorycznej i prawnej w zakresie prowadzonych spraw.
 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w realizacji powierzonych zadań.
 • Prowadzenie korespondencji wewnętrznej działu.
 • Kontrolowanie terminów regulaminowych i ustawowych związanych z udzielaniem zamówień.
 • Sporządzanie niezbędnych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 • Udział w pracach komisji przetargowej.
 • Obsługa platformy zakupowej Open Nexus.
 • Opracowanie specyfikacji warunków zamówienie i niezbędnych załączników, konsultacje dotyczące projektów umów.
 • Przygotowywanie dokumentacji i uczestnictwo w procedurach wyboru Wykonawcy zgodnie z wewnętrznym regulaminem oraz Ustawą Prawo zamówień publicznych.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe kierunkowe.
 • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Praktyczna znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).
 • Komunikatywność, sumienność, obowiązkowość.
 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Prywatną opiekę medyczną, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.
 • Fundusz socjalny.
 • Integracyjne wydarzenia firmowe.
 • Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego.

Dokumenty aplikacyjne proszę składać w kancelarii BPK Sp. z o.o. pl. T. Kościuszki 11, Bytom (41-902) lub wysłać e-mailem na adres: kadry@bpk.pl  

Prosimy dodać w przekazywanych dokumentach następującą klauzulę :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista w Dziale Zamówień, Zakupów i Zaopatrzenia ogłoszonej dnia 18.03.2024 r. i prowadzonej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również że podanie tych danych było dobrowolne.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Lista zmian:

2024-03-19 13:24:04 – Emilia Knieja

2024-03-19 13:23:30 – Emilia Knieja

2024-03-19 13:16:52 – Emilia Knieja

2024-03-18 12:49:59 – Emilia Knieja

2024-03-12 09:29:51 – Emilia Knieja

2024-03-12 09:29:35 – Emilia Knieja

2024-03-12 09:28:48 – Emilia Knieja

2024-02-21 11:24:23 – Emilia Knieja

2024-02-21 10:25:05 – Emilia Knieja

2024-02-20 10:51:39 – Emilia Knieja

2024-02-13 08:43:50 – Emilia Knieja

2024-02-13 08:42:07 – Emilia Knieja

2024-01-08 13:25:47 – Emilia Knieja

2024-01-08 13:25:37 – Emilia Knieja

2024-01-08 13:24:07 – Emilia Knieja

2024-01-08 13:23:09 – Emilia Knieja

2024-01-08 13:21:53 – Emilia Knieja

2023-12-18 11:07:21 – Emilia Knieja

2023-12-18 11:06:58 – Emilia Knieja

2023-11-14 10:43:27 – Emilia Knieja

2023-10-16 13:32:49 – Emilia Knieja

2023-10-06 08:16:46 – Emilia Knieja

2023-10-06 08:16:09 – Emilia Knieja

2023-10-06 08:15:29 – Emilia Knieja

2023-10-06 08:09:38 – Emilia Knieja

2023-10-06 08:07:19 – Emilia Knieja