Struktura właścicielska

Właścicielem Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest Gmina Bytom.
Gmina Bytom posiada 100% udziałów, tj. 460 810, po 500 zł każdy.