Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom

Za treść informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiada:
Oliwia Komor
Kierownik Działu ds. Mediów, Promocji i Reklamy
Tel.: (32) 39-67-137
Fax.: (32) 39-67-158
e-mail: oliwia.komor@bpk.pl

Informacje do Biuletynu Informacji Publicznej wprowadza: Emilia Knieja
Tel.: (32) 39-67-145
Fax.: (32) 39-67-158
e-mail: emilia.knieja@bpk.pl

Administrator główny:
Krzysztof Twardzik
Informatyk
Tel.: (32) 39-67-119
Fax.: (32) 39-67-158
e-mail: krzysztof.twardzik@bpk.pl