Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom

Za treść informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiada:
Agnieszka Klich
Kierownik Działu Public Relations
Tel.: (32) 39-67-137
Fax.: (32) 39-67-158
e-mail: agnieszka.klich@bpk.pl

Informacje do Biuletynu Informacji Publicznej wprowadzają:
Agnieszka Klich
Kierownik Działu Public Relations
Tel.: (32) 39-67-137
Fax.: (32) 39-67-158
e-mail: agnieszka.klich@bpk.pl

Administrator główny:
Andrzej Tarnówka
Informatyk
Tel.: (32) 39-67-171
Fax.: (32) 39-67-158
e-mail: andrzej.tarnowka@bpk.pl