Obiekty

Siedziba główna Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
Tel.: (32) 39-67-100

Zaplecze Techniczne
ul. Zabrzańska 1
41-907 Bytom
Tel.: (32) 39-67-067-69 (kierownik: wew. 211)

Oczyszczalnia ścieków „Centralna”
ul. Sikorskiego 5a
41-914 Bytom
Tel.: (32) 39-67-091-094 (kierownik: wew. 301)
(32) 39-67-090 (dyspozytorzy)

Oczyszczalnia ścieków „Miechowice”
ul. Łaszczyka
Tel.: (32) 280-71-31 lub 280-00-10 (dyspozytor: wew. 26; kierownik: wew. 25)

Oczyszczalnia ścieków „Bobrek”
ul. Niemcewicza
41-905 Bytom
Telefony na oczyszczalnię ścieków „Miechowice”: (32) 280-71-31 lub 280-00-10 (kierownik: wew. 25)

Składowisko odpadów
Al. Jana Pawła II 10
41-910 Bytom
Tel. (32) 39 67 131

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Al. Jana Pawła II 10
41-910 Bytom
Tel. 668 645 417