Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 340 651 000 zł opłacony w całości.