Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 331 184 500 zł opłacony w całości.