Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 340 650 500 zł opłacony w całości.