Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 230 405 000 zł i dzieli się na 460 810 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy.