Działalność Spółki

Przedmiotem działalności Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.