Działalność Spółki

Przedmiotem działalności Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. BPK Sp. z o.o. jest właścicielem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

PKD 35.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej,

PKD 35.21.Z – wytwarzanie paliw gazowych,

PKD 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

PKD 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

PKD 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych,

PKD 39.00. Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

PKD 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne.

Lista zmian:

2023-09-27 12:17:39 – Emilia Knieja

2023-07-10 15:06:36 – Administrator