Władze Spółki

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Bytomia działając jako organ Gminy Bytom, posiadającej w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% udziałów, tj. 662 110, po 500 zł każdy.

Rada Nadzorcza:

  • Andrzej Kopiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Sławomir Galiński – Członek Rady Nadzorczej
  • Zygmunt Wilk – Członek Rady Nadzorczej
  • Paweł Nowak – Członek Rady Nadzorczej
  • Dariusz Walica – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

  • Kazimierz Bartkowiak – Prezes Zarządu
  • Ewa Truchan – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  • Daniel Skiba – Wiceprezes Zarządu