Władze Spółki

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Bytomia działając jako organ Gminy Bytom, posiadającej w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% udziałów, tj. 681 302, po 500 zł każdy.

Rada Nadzorcza:

  • Magdalena Jelonek – Wiatr – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Paweł Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Longin Siemlat- Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Pituła – Członek Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Chwaliński – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

  • Arkadiusz Kocot – Prezes Zarządu
  • Łukasz Świętek – Członek Zarządu