Władze Spółki

Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Bytomia działając jako organ Gminy Bytom, posiadającej w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. 100% udziałów.

Rada Nadzorcza:

  • Magdalena Jelonek – Wiatr – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Piotr Pituła – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
  • Ryszard Lis – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Jacek Brzezinka – Członek Rady Nadzorczej
  • Roland Mateja – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:

  • Longin Siemlat – Prezes Zarządu
  • Marek Stajndor – Członek Zarządu