Władze Spółki

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Bytomia działając jako organ Gminy Bytom, posiadającej w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100% udziałów, tj. 662 110, po 500 zł każdy.

Rada Nadzorcza:

  • Robert Dederko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Sławomir Galiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Paweł Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Lidia Maj – Członek Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Chwaliński – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

  • Andrzej Kopiński – Prezes Zarządu
  • Ewa Truchan – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych