Dane Spółki

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
41-902 Bytom
tel.: (32) 39-67-100; fax: (32) 39-67-158
e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl

NIP 626-000-28-26
REGON 270150701
KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 340 651 000 zł opłacony w całości
Konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310