Struktura właścicielska

Właścicielem Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest Gmina Bytom. Gmina Bytom posiada 100% udziałów, tj. 460 810, po 500 zł każdy.

Organami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd Spółki